Jdi na obsah Jdi na menu
 


Vítáme Vás na oficiálních stránkách zapsaného spolku Solisko z Držkové :-). V roce 2008 se vynořila v hlavě Jarka Šarmana ml. myšlenka o vytvoření občanského sdružení   v naší obci. Poté na pár měsíců ustoupila, aby se na přelomu let 2008 / 2009 začala zhmotňovat ve formát občanské sdružení. Po úvodní neformální schůzce prvních nadšenců v prosinci 2008, se dne 11.01.2009 sešel 5 členný přípravný výbor, schválil stanovy sdružení a 13.01.2009 byla zaslána žádost o registraci sdružení na Ministerstvo vnitra ČR. Sdružení nabylo právoplatnosti 22.01.2009, kdy byla registrace na MVČR potvrzena a sdružení bylo přiděleno IČ. Na výroční členské schůzi 05.02.2009, byla zvolena tříčlenná rada sdružení, proběhly diskuze o zřízení bankovního účtu, razítka organizace, o výši členských příspěvků a byla diskutována i příprava 1. akce organizované nově vzniklým občanským sdružením -  "Vynášání Mařeny" 29.03.2009.

Od roku 2009 do počátku roku 2015 jsme fungovali jako občanské sdružení a realizovali jsme spoustu kulturních, společenských i sportovních akcí na území obce Držková.

V roce 2015 jsme byli, díky platnosti Nového občanského zákoníku, nuceni změnit právní formu, a to na zapsaný spolek, zkratka z. s. . V souvislosti s touto změnou jsme také nově formulovali náplň činnosti našeho spolku.

Pohnutky a cíle, které nás vedly ke vzniku spolku, jsme definovali takto :
- obnovení, rozvinutí a uchovávání místních tradic

- obnovení povědomí obyvatel obce k příslušnosti k Valašsku
- pořádání kulturních, společenských a sportovních akcí v Držkové i mimo ni
- reprezentace obce na kulturních a společenských akcích mimo Držkovou
- spolupráce s dalšími spolky a uskupeními v regionu
- dokumentace původních rostlinných a živočišných druhů, evidence, ochrana (jalovec, tis, atd.)
- obnova zanikajících místních názvů, značení stezek, chodníků

- projekty zaměřené na ochranu přírody a obnovení původní krajinné struktury území.

Našim přáním je pozvednout kulturní, společenský a sportovní život v Držkové, tvořit kulturně - reprezentační prvek v naší obci, nadchnout a stmelit pokud možno co nejvíce lidí  pro dobrou věc. Máte-li pro nás jakýkoli podnět, připomínku, oznámení, nebo chcete navázat spolupráci, kontaktujte nás.