Jdi na obsah Jdi na menu
 


Mezinárodní výtvarné sympozium Držková

trojkombinace-log.jpg

I. ročník MEZINÁRODNÍHO VÝTVARNÉHO SYMPOZIA DRŽKOVÁ se konal 7. - 16. 8. 2008. Iniciátory byli Ing. Jaroslav Šarman a jeho slovenský strýc - výtvarník Josef Šarman. Cílem tohoto projektu bylo zorganizovat akci mezinárodního významu, přitáhnout pozornost odborné i laické veřejnosti a zviditelnit tak obec. Zúčastnilo se celkem 11 umělců z České republiky  a ze Slovenska. Ročník 2008 byl ročníkem zkušebním. Přes všechny komplikace se podařilo zorganizovat neméně vydařený II., III., IV., V., VI., VII., VIII., IX., X. a XI. ročník SYMPÓZIA DRŽKOVÁ.            

Informace o I. - XI. ročníku naleznete na těchto stránkách.

 

XII.ročník Mezinárodního výtvarného sympozia Držková 2019

proběhne v  termínu ? ;-)

 

 

                                                                                                                  

 

 

paleta_2008.jpg

 

 

Spojením dvou myšlenkových proudů - možnosti výtvarné realizace a prezentace místa rodiště vznikla idea na vytvoření tradice výtvarného sympózia v Držková. U jejího zrodu stál na umělecké straně pan Josef Šarman z Bratislavy a na straně druhé Jaroslav Šarman z Držkové. Společnými silami se po dlouhých diskusích o formě, zaměření a cíli uvedeného setkání povedlo zorganizovat první ročník této výtvarné akce. Vzájemné obohacování pohledů na svět a nejbližší okolí spojené s realizací výtvarných děl inspirovaných nádhernou přírodou v Držkové, tak dalo vzniknout tradici, která si našla mnoho příznivců. Již od počátku bylo pořádání výtvarného sympózia v Držkové podporováno Zlínským krajem a svou záštitou poctil všechny jeho ročníky hejtman Zlínského kraje. Další ročníky byly obohaceny o záštitu olomouckého arcibiskupa Mons. Jana Graubnera, který se taktéž zúčastnil slavnostní vernisáže u příležitosti ukončení 4. ročníku Mezinárodního výtvarného sympózia. Držkovské výtvarné sympózium za dobu svého konání již překročilo hranice České republiky, a to nejen díky časti výtvarníků ze Slovenska, ale také z Rakouska, Polska a Německa. Konání každého dalšího ročníku sympózia přispívá k plnění na počátku daných cílů a přináší tak užitek nejen zúčastněným ale i širokému okolí.

 

cumil.jpg

 

 

Rubriky

Katalogy

Příspěvků: 1

Příspěvky

X. ročník 2017

22. 2. 2018

 

IX. ročník 2016

25. 4. 2017

 

VIII. ročník 2015

23. 6. 2015

 

VII. ročník 2014

14. 1. 2015

 

VI. ročník 2013

26. 2. 2013

 

V. ročník 2012

6. 5. 2012

 

I.ročník - 2008

14. 12. 2011

 

II. ročník - 2009

14. 12. 2011

 

III.ročník - 2010

14. 12. 2011

 

IV. ročník - 2011

14. 12. 2011