Jdi na obsah Jdi na menu
 


Projekty

Projekt DRŽKOVSKÉ TISY A JALOVCE si klade za cíl zdokumentovat zbytkovou populaci tisů a jalovců na katastru Držkové. Tyto kdysi na Valašsku hojné dřeviny jsou dnes v Držkové na ústupu. Každý jedinec bude zdokumentován (stáří, poloha GPS, nadmořská výška) a bude se průběžně sledovat jeho stav, v případě poptřeby dojde k ošetřujícímu zákroku ve prospěch dřeviny. Kromě toho se budeme snažit o množení a výsadbu nových “divokých” jalovců a tisů. Nově vysazené stromky budou v evidenci společně se stávajícími. Zvažujeme také nabídku stromků “k adopci”, či sponzorování. Postupně se budete na tomto místě dozvídat více o projektu DRŽKOVSKÉ TISY A JALOVCE.

  • V dubnu 2011 bylo provedeno vyčištění a prosvětlení skupiny původních jalovců na Kotároch - viz. krátký článek Fotogalerie 
  • V červnu 2012 byla provedena úprava okolí několika tisů v bukové mlazině - viz. Fotogalerie.
  • Tis červený byl vyhlášen Stromem roku 2012 - viz. stránky LČR, s.p.
  • V létě 2014 proběhla těžba na lokalitě, kde jsou jediné tisy na držkovském katastru. Díky duchapřítomnosti našeho člena a jeho obětavosti byly tisy zachráněny. Po těžbě se totiž ocitly pod vrstvou těžebních zbytků, což by bez zásahu znamenalo jejich neodvratný konec. Jak tisy vypadaly na konci roku 2014 najdete ve fotogalerii.
  • Počátek roku 2015 - probíhají jednání s odbornými pracovišti na zabezpečení rozmnožování tisů a jalovců prostřednictvím kultur in-vitro, případně dalšími způsoby, tak abychom mohli provést výsadbu takto získaného materiálu do dalších lokalit. :-)


Projekt DRŽKOVSKÉ CHODNÍČKY má za úkol vytvořit síť značených turistických stezek se zastaveními v krajině - bylo zde využito poznatků z projektů DRŽKOVSKÉ DŘEVĚNICE a DRŽKOVSKÉ TISY A JALOVCE. Cílem je obeznámit turisty i místní obyvatele s historií obce, pamětihodnostmi, původní kulturou, přírodním bohatstvím a výhledy do krajiny. Trasy jsou osazeny stylovými informačními tabulemi.

  • V roce 2012 se nám podařilo uspět s projektem na realizaci naší naučné stezky "Držkovské chodníčky" v 8. výzvě MAS Podhostýnska. Projekt byl relizován v dubnu 2013.  Náš projekt byl podpořen ve výši 100 % nákladů. Více viz stránky MAS.

Projekt DRŽKOVSKÉ DŘEVĚNICE vznikl za účelem popularizace původní stavební tradice v Držkové. Prostřednictvím tohoto projektu chceme vzbudit zájem o relikty lidové architektury v katastru obce, o jejich údržbu a renovaci. Projekt by také mohl podpořit rozhodování potenciálních zájemců-stavitelů ve prospěch nových srubových domů, stylově navazujících na původní místní architekturu a pomoci tak alespoň částečně obnovit kolorit a rázovitost Držkové. Postupně se budete na tomto místě dozvídat více o projektu DRŽKOVSKÉ DŘEVĚNICE. 


Všechny výše uvedené projekty jsou úkoly dlouhodobého charakteru...